Reklama
 
Blog | Petr Němec

Zrušení dalšího bankovního poplatku?

Bude Komerční banka první bankou u nás, která upustí od nezákonného poplatku za vedení úvěrového účtu? Šanci má. Pokud ji nevyužije, dostane se ke slovu soud.

7. června loňského roku rozhodl XI. senát německého Spolkového soudního dvora rozsudkem sp.zn. XI ZR 388/10 o tom, že poplatek za vedení úvěrového účtu je nezákonný. Rozsudek německého nejvyššího civilního soudu vzbudil rozruch nejen v Německu, ale i u nás.

Argumentace Spolkového soudního dvora je totiž univerzální a relevantní právní úprava Německa a České republiky je více než podobná. Šance, že český soud rozhodne stejně, je tak značná.

 

Reklama

O co šlo

V předmětném sporu šlo o měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 2 eura. Soud si kladl otázky: Za co je tato platba poskytována? K čemu uvedený poplatek slouží? Jakou službu klientovi banka za uvedenou cenu poskytuje? – Odpověď je za našimi západními hranicemi stejná jako u nás doma. Klient banky za uvedený poplatek dostává kulové.

Kolik má klient na splátkách platit, kdy má platit a jak má platit, to vše klient vidí ve své úvěrové smlouvě a splátkovém kalendáři. Navíc není neobvyklé, že za další poplatek dostává pravidelný výpis z účtu, na kterém vidí, jaký je aktuální stav jeho splácení úvěru. Úvěrový účet je tak sám o sobě zcela nepotřebný účet, neboť klientovi po poskytnutí úvěru už k ničemu kloudnému neslouží. Německý soud tak došel k závěru, že vedení úvěrového účtu je mnohem výhodnější pro banku, která díky toho může lépe spravovat svou agendu a účetnictví, přičemž klient nedostává nic a ještě za to nic platí. Klient tak v důsledku platí službu, která neslouží jemu, ale bance.

Od uvedených závěrů pak již nebylo daleko k rozhodnutí, že takový poplatek je nezákonný, když jeho sjednání bylo pro spotřebitele zcela zjevně nevýhodné a jedná se o nepřiměřenou smluvní podmínku. A česká právní úprava umožňuje vyvodit zcela totožné závěry.

 

Reakce u nás

O rozsudku německého soudu informovala mnohá média s tím, že jeho dopady se mohou promítnout také na situace u nás (zde, zde, zde, zde i zde). Banky však zůstaly mlčet a dál si své poplatky za vedení či správu úvěru a úvěrového účtu účtují. A nelze se jim divit. Nejde o malé peníze. Cena uvedeného poplatku se v ČR pohybuje měsíčně od 50 Kč do 150 Kč, někdy i výše. Pokud tak bereme v úvahu poplatek za vedení úvěru ve výši 100 Kč měsíčně, jde ročně o 1.200 Kč. Pokud je takový poplatek vybírán u 100.000 úvěrů, jde o příjem 120 milionů ročně. A to se počítá.

Bohužel platí ono známé, kde není žalobce, není soudce. Banky se dobrovolně vzdávat svého profitu, i nezákonného, rozhodně nechtějí. Jak napsal k tématu Mgr. Ondřej Hruda z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který rovněž působí na Nejvyšším soudě ČR: „Nezbývá tak než čekat, jestli se najde jeden odvážný, který se pustí do sporu se svou bankou“.

Není třeba odvaha, stačí spotřebitelská emancipace a ozvat se.

 

Na tahu je Komerční banka

Po prostudování německého judikátů a odborných názorů u nás jsem došel k závěru, že je třeba provinilé mlčení českých bank prolomit. A kde jinde začít, než u banky své. Komerční banku jsem tak minulý týden seznámil se svým právním názorem na účtování poplatku „Správa úvěru“ ve výši 50 Kč měsíčně a vyzval ji k vrácení již uhrazených poplatků a zastavení dalšího účtování.

Banka na mou výzvu reagovala písemným vyrozuměním, že mou žádost přijali a nyní přistoupí k jejímu řešení, o kterém mne do 30 dnů vyrozumí. Slušný a standardní dopis.

Komerční banka tak stojí před zásadním rozhodnutím, zda akceptovat argumentaci německého Spolkového soudního dvora, že uvedený poplatek je neplatný, a využije šance být první bankou u nás, která od účtování takového poplatku ustoupí, což může být marketingová výhoda. Nebo může dál držet basu s ostatními bankami, a to do doby, než dojde k pravomocnému rozhodnutí Finančního arbitra či soudu. Není však nikterak vyloučeno, že Komerční banka v řízeních napoprvé uspěje, to je riziko.

Na tahu je tak Komerční banka. Uvidíme, jakou cestou se vydá. Bude první slušnou bankou u nás, nebo první poraženou?

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama